AKTUALITY

#30PROPRAHU #PRAHULIDEM #30STAČÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA

Iniciativa z řad architektů, lékařů, studentů i učitelů spustila petici na podporu zklidnění dopravy
Tisková zpráva 28. 6. 2023 

Zástupci a zástupkyně z několika pražských organizací a spolků vyzývají k dialogu nad zklidňováním automobilové dopravy v Praze. Pod petici, která vyzývá město ke snížení základní povolené rychlosti  v ulicích širšího centra Prahy na 30 km/h, začínají sbírat podpisy veřejnosti. V petičním výboru jsou architekti, lékaři, odborníci na měření kvality vzduchu, ale i učitelé či lidé ze spolků, které dlouhodobě upozorňují na potřebnost zklidňování dopravy. Iniciativa zahájila sběr podpisů symbolicky při příležitosti finálního pochodu, který na podporu zklidňování dopravy v Praze pořádal spolek Poslední generace.

„Chceme jednat s městem o tom, jak přispět k cílům, ke kterým se město samo zavázalo. Věříme, že politici a političky své proklamace o tom, že bezpečnost a zdraví lidí je pro ně priorita, myslí vážně. Jsme otevřeni dialogu o parametrech našeho návrhu, protože si uvědomujeme, že město je složitý organismus, ve kterém je třeba vyvážit všechny zájmy, říká Matěj Michalk Žaloudek.

„Chceme, aby doprava v Praze byla ohleduplnější ke všem skupinám obyvatel a návštěvníků včetně dětí! upozorňuje Jarmila Johnová ze spolku Pěšky městem. „Požadavek na změnu základní rychlosti v Praze na 30 km/h odpovídá tomu, oč usilujeme. Chceme se v Praze cítit bezpečněji, bez neustálého uskakování před auty a ohlušování burácejícími motory. V ulicích potřebujeme více prostoru pro zeleň a další pobytové plochy namísto aut parkujících i na chodnících.

Mnohá evropská města v posledních desetiletích zásadně mění svoji dopravní politiku. Bezprecedentní rozvoj zažívá podpora cyklodopravy i veřejná doprava. Města jako Londýn, Barcelona či Helsinky hlásí zásadní pozitivní posun v redukci emisí výfukových plynů i v úbytku dopravních nehod. Společným jmenovatelem těchto změn je zklidňování automobilové dopravy, které pomáhá v celém městě vytvářet lepší podmínky pro jiné druhy dopravy a odrazuje od rychlého a rušivého tranzitu městem. Podle autorů a autorek výzvy by i Praha měla aktivně otevřít toto téma, kromě jiného i proto, že se hlavní město k principům zklidňování dopravy hlásí ve svých strategických dokumentech.

Zuzana Poláková ze spolku AutoMat dodává, že požadovaná opatření jsou reálně proveditelná i v našich podmínkách: „Ačkoliv výzva je relativně obecná a ponechává prostor k jednání, jsme schopni artikulovat zcela konkrétní návrhy, jak dopravu v Praze efektivně a v dohledném horizontu zklidnit – o co se legislativně opřít, i to, jak posuzovat vhodnost opatření pro každou konkrétní ulici v Praze. Zapojit by se mělo také Ministerstvo dopravy, jelikož se domníváme, že potřeba zajištění bezpečného prostředí pro aktivní pohyb se netýká jen hlavního města.

„Zklidňování dopravy si dle dostupných sociologických dat přeje většina obyvatel Prahy. Peticí chceme upozornit i na to, že aktivisté, kteří demonstrují za ohleduplnější dopravu v Praze a čelí soustavným urážkám, výhružkám a lžím, hájí veřejný zájem a mají podporu veřejnosti. Magistrát desítky let podporuje automobilovou dopravu. Výsledkem dopravních staveb za desítky miliard je akorát to, že se zácpa udělá někde jinde. Je načase dělat především opatření pro bezpečnost pěších a cyklistů a tím pomoci občanům více využívat udržitelné druhy dopravy, říká Anna Vinklárková ze spolku Arnika.

Petici bude možné podepsat buď online nebo fyzicky na petičních místech, která budou vypsána na 30proprahu.cz.

————————————————————————————————————————————————
Kontakty pro média:
petice@30proprahu.cz
+420 773779403

  • Matěj Michalk Žaloudek, matej.zaloudek@gmail.com, 773 779 403
  • Jarmila Johnová, jarmila.johnova@gmail.com, 721 761 474
  • Zuzana Poláková, zuzana. polakova@auto-mat.cz , 608 327 934
  • Anna Vinklárková, anna.vinklarkova@arnika.org, 720 122 358

Kompletní petiční výbor

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, architekt, Zelení Praha
Ing. Jarmila Johnová, Pěšky městem, z. s. signatářka Charty 77
Ing. arch. Zuzana Poláková, architektka, AutoMat, z. s.
Ing. arch. Anna Vinklárková, architektka, Arnika, z. s.
Michael Lažan, MBA., Senzorvzduchu z.s.
Michal Trník, M.A. Holešovičky pro lidi, z. s.
Klára Bělíčková, studentka, Fridays for future, z. s.
Štěpán Rybák, Univerzity za Klima, z. s.
Dr. Marie Bourne, MSc, lékařka, Doctors for Future Czech Republic, z. s.
doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., proděkan 3. lékařské fakulty UK
Mgr. Miroslav Pešek, Učitelé za klima, z. s.
Mgr. Veronika Sedláčková, novinářka
Sergio Almeida, support and maintenance engineer
Ing. Jiří Dlouhý, Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)
Mgr. Alžběta Rejchrtová, Občané postiženi magistrálou, z. s.
Mgr. Jan Kremer, ZaPět z. s.
Mgr. Radek Kubala, Re-set
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., bývalá mluvčí Charty 77 a ombudsmanka ČR,
Ing. Michal Pech, technolog, Poslední generace, z.s.

SDÍLEJTE NÁS

Přejít nahoru