#30PROPRAHU #PRAHULIDEM #30STAČÍ

Jsme volné sdružení lidí, kterým není jedno,
jak vypadá veřejný prostor v Praze

Máme různé životní zkušenosti a různá zázemí, ale jedno máme společné – přejeme si, aby doprava v Praze byla ohleduplnější a aby Praha začala být výrazně aktivnější v plnění cílů, které si sama předsevzala. Požadavek na změnu základní rychlosti v Praze na 30 km/h pro nás dobře splňuje to, o co usilujeme – chceme se v Praze cítit bezpečněji, chceme v Praze méně hluku, chceme plynulejší a spolehlivější dopravu a chceme v ulicích více prostoru pro zeleň a další pobytové plochy. 

Dali jsme dohromady petici a chceme jednat s městem o tom, jak k tomuto cíli přispět. Jsme otevřeni dialogu o parametrech našeho návrhu, protože si uvědomujeme, že město je složitý organismus, ve kterém je třeba vyvážit všechny zájmy. Víme, že to bude běh na dlouhou trať, ale věříme, že jako aktivní občané a občanky můžeme přispět k dobrému výsledku i změně myšlení lidí o tom, o jakou podobu města bychom jako společnost měli usilovat.

Iniciativu 30 pro Prahu reprezentuje petiční výbor, ale přidat se k nám podpisem může kdokoliv.

Petiční výbor

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, architekt, Zelení Praha
Ing. Jarmila Johnová, Pěšky městem, z. s. signatářka Charty 77
Ing. arch. Zuzana Poláková, architektka, AutoMat, z. s.
Ing. arch. Anna Vinklárková, Arnika, z. s.
Michael Lažan, MBA., Senzorvzduchu z.s.
Michal Trník, M.A. Holešovičky pro lidi, z. s.
Klára Bělíčková, studentka, Fridays for future, z. s.
Štěpán Rybák, Univerzity za Klima, z. s.
Dr. Marie Bourne, MSc, lékařka, Doctors for Future Czech Republic, z. s.
doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., proděkan 3. lékařské fakulty UK
Mgr. Miroslav Pešek, Učitelé za klima, z. s.
Mgr. Veronika Sedláčková, novinářka
Sergio Almeida, support and maintenance engineer
Ing. Jiří Dlouhý, Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)
Mgr. Alžběta Rejchrtová, Občané postižení Severojižní magistrálou, z. s.
Mgr. Jan Kremer, ZaPět z. s.
Mgr. Radek Kubala, Re-set
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., bývalá mluvčí Charty 77 a ombudsmanka ČR,
Ing. Michal Pech, technolog

SDÍLEJTE NÁS

Přejít nahoru