#30PROPRAHU #PRAHULIDEM #30STAČÍ

NÁŠ NÁVRH SPOČÍVÁ V OBRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU, V NĚMŽ
JE ZÁKLADNÍ RYCHLOST VE MĚSTĚ 50 KM/H A Z TOHOTO PRAVIDLA EXISTUJÍ TISÍCE VÝJIMEK.

Jsme přesvědčeni, že primární funkcí města je jeho obytnost a že rychlostní limit 30 km/h je po desítky let ověřený dopravní režim, v němž se jednotlivé módy dopravy dokáží k sobě chovat ohleduplně a vzájemně se neobtěžovat. Proto si myslíme, že by rychlost třicet měla platit všude, kde žijí a pohybují se lidé, a z tohoto pravidla by mělo existovat jen nemnoho odůvodněných výjimek.

NÁŠ NÁVRH SPOČÍVÁ
V OBRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU, V NĚMŽ
JE ZÁKLADNÍ RYCHLOST
VE MĚSTĚ 50 KM/H
A Z TOHOTO PRAVIDLA EXISTUJÍ TISÍCE VÝJIMEK

Jsme přesvědčeni, že primární funkcí města je jeho obytnost a že rychlostní limit 30 km/h je po desítky let ověřený dopravní režim, v němž se jednotlivé módy dopravy dokáží k sobě chovat ohleduplně a vzájemně se neobtěžovat. Proto si myslíme, že by rychlost třicet měla platit všude, kde žijí a pohybují se lidé, a z tohoto pravidla by mělo existovat jen nemnoho odůvodněných výjimek.

SDÍLEJTE NÁS

1. BEZPEČNOST

Zkušenosti z celého světa ukazují, že 30 km/h je bezpečná rychlost v místech, kde se pohybují chodci a cyklisté. Výzkumy ukazují, že při srážce s autem v rychlosti 50 km/h přežije jen jeden chodec z deseti, zatímco při srážce v rychlosti 30 km/h přežije osm chodců z deseti. Města, která zavádějí třicítky na svém území, prokazatelně registrují menší nehodovost již v řádu několika měsíců. Snížení základní rychlosti je nezbytné pro dosažení cíle programu “Vize nula” – bezpečné dopravy bez úmrtí a težkých zranění, k němuž se Česko připojilo v roce 2020.

2. MĚSTO PRO LIDI

Město pro lidi znamená ulice, v nichž se mohou bez obav pohybovat cyklisté a chodci, včetně dětí a seniorů. Soudržná společnost se pozná podle toho, že myslí na to, aby se v ní cítili dobře i ti nejslabší.

Naše výzva proto usiluje o zdravé životní prostředí, které není zatíženo hlukem, zplodinami z výfuků a prachem z pneumatik. Prosazujeme město, v němž infrastruktura pro automobilovou dopravu zabírá jen nezbytně nutný prostor – rychlost třicet umožňuje architektům a architektkám v ulicích navrhnout více prostoru pro zeleň, chodníky nebo třeba zahrádky restaurací.

2. MĚSTO PRO LIDI

Město pro lidi znamená ulice, v nichž se mohou bez obav pohybovat cyklisté a chodci, včetně dětí a seniorů. Soudržná společnost se pozná podle toho, že myslí na to, aby se v ní cítili  dobře i ti nejslabší.

Naše výzva proto usiluje o zdravé životní prostředí, které není zatíženo hlukem, zplodinami z výfuků a prachem z pneumatik. Prosazujeme město, v němž infrastruktura pro automobilovou dopravu zabírá jen nezbytně nutný prostor – rychlost třicet umožňuje architektům a architektkám v ulicích navrhnout více prostoru pro zeleň, chodníky nebo třeba zahrádky restaurací.

3. UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Praha se ve svém Klimatickém plánu zavazuje snížit zátěž individuální automobilovou dopravou a výrazně lidem zjednodušit pohyb po městě na kole a dalších prostředcích aktivní dopravy.

Chceme, aby tento cíl politici a političky začali brát opravdu vážně, a navýšení počtu ulic, kde se lidé v provozu nemusejí bát, je velmi jednoduchým a neinvazivním nástrojem, jak k tomu přispět.

Příklady měst, která zavedla
30 km/h

Helsinky (1992) Curych (2012) Brusel (2021) Paříž (2021) Londýn (1935) Barcelona (2019) Madrid (2020) Grenoble (2016)
Bilbao (2018) Lille (2020) Štýrský Hradec (1992)

Přejít nahoru